Zapewniamy pełną dyskrecję, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, brak kontaktu z mediami,
niewykorzystywanie danych osobowych uczestników do celów reklamy.

Serdecznie zapraszamy!